Vaillant Turbotec atmotec Arıza kodları

      Yorum yok Vaillant Turbotec atmotec Arıza kodları

Vaillant Turbotec atmotec modelinin arıza kodları ve verdiği hata sorunları hakkında sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.Vaillant Turbotec atmotec Arıza Kodları için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Vaillant Turbotec atmotec Arıza kodları

bursa vaillant servisi

F11 Ekran Kodu atmotec kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi ise kalorifer tesisatına gönderdiği dönüş suyunu ölçme görevinde olan sensöründe arıza vardır ya da kablolarında kısa devre oluşmuştur. Tüketici olarak yapabileceğiniz müdahale yoktur vaillant kombi servisi’ni arayınız.

F13 Ekran Kodu atmotec kombide f13 Arızası ntc sensöründe sorun, kablolarında aksama ve elektronik bağlantısında sorun olduğunu belirtir. Servisin görüp müdahale etmesi gereken bir durum olduğu için atmotec servis ile görüşmelisiniz.

F15 Ekran Kodu bacalı tip kombilerde atık gaz sisteminin içinde bulunan atık gazın dış ortama gönderilip gönderilmediğinin kontrolünü yapan aynı zamanda bunu ana karta bildiren ptc sinde sorun ya da kısa devre meydana geldiğinde bu uyarı kodu belirir.

F16 Ekran Kodu hem atmotec hem de turbotec modellerinin baca tip kombilerinde hava sisteminde yer alan temiz havanın kombi içine doğru ulaşıp ulaşmadığını kontrol eden ptc sinde kısa devre olduğunda ya da sensör arıza yaptığında bu uyarı kodu belirmektedir. Vaillant servisi’nin müdahale etmesi gereken bir durum olduğu için cihaza müdahale etmeyiniz servis desteği alınız.

F20 Ekran Kodu atmotec kombinin gidiş sensörü termik bağlantısında sorun ya da hata olduğunu bildiren hata kodudur. Kısacası limit sensöründe sorun olduğu anlamına gelmektedir. Atmotec kombide bu uyarı kodu olduğunda cihaz sürekli çalışmaktadır. Bu durumda bir süre kadar beklenmelidir sorun düzelmezse de atmotec kombi servisi ile görüşülmelidir.

F22/f23/f24 Ekran Kodu atmotec kombide beliren bu üç hata kodunun açıklaması da aynıdır. Yani cihazda su kalmadığını basıncın sıfırlandığını göstermektedir. Kombinin altında yer alan doldurma musluğunu açarak basıncı 1,5 bara getirmeniz gerekmektedir.

F25 Ekran Kodu atmotec kombide limit termostatında sorun olduğunu bildiren hata kodudur. Kombi soğuyana kadar beklemelisiniz kombi soğuduğunda normale dönecektir. Sorun bu şekilde düzelmez ise vaillant atmotec servisi aramalısınız.

F26 Ekran Kodu atmotec kombiye elektrik akımının doğru orantıda gelmediğini bildiren hata kodudur. Atmotec kombide bu uyarı kodu olduğunda ya elektronik kartta ya da gaz valfinde sorun var demektir. Atmotec servisi ile görüşmeniz gerekmektedir.

F27 Ekran Kodu gaz valfinin kapalı durumda olduğu fakat iyonizasyon alev algılama sinyalini gönderdiğinde atmotec kombi ekranında bu hata kodu belirir. Gaz ventilinde kaçak söz konusu olabilir ya da iyonizasyon elektrotunda problem olabilir. Bu durumda tüketici olarak atmotec servisi aramalısınız.

F28 Ekran Kodu atmotec kombide ateşleme başarısızlığı olduğunda bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumda cihazı resetleyiniz. Resetleme işleminden sonra sorun düzelmezse cihaza gaz girişi olmuyor olabilir ya da gaz valfinde sorun olabilir. Servisin müdahalesi gerekmektedir.

F29 Ekran Kodu atmotec kombi çalışır vaziyette iken alev söndüğünde ve cihaz arızaya geçtiğinde bu uyarı kodu ekranda belirmektedir. Bu durumda kombi çalışır durumdan çıkar ve verim alınmamasını sağlar. Atmotec kombiye gelen gaz girişinde sorun varsa ya da gaz yetersiz kalıyor ise bu sorun yaşanır.

F33 Ekran Kodu hava prosestatı kontakları kapalı değil de açık kaldığı zaman atmotec kombide bu sorun yaşanır. Bunun sebebi hava prosestatının görevini gerçekleştirmemesi yani çalışmaması ya da baca kısmı halkalarının montajının doğru olmamasıdır.

F36 Ekran Kodu atmotec kombide bu uyarı kodu belirdiğinde yanma sonrası meydana gelen atık gaz çıkış işlemini algılamıyor yani görevini yerine getirmiyor demektir. Yanma havası yeterli değilse ya da baca tıkalı ise bu sorun yaşanır. Bu durumda yine atmotec servisi ile görüşünüz.

F49 Ekran Kodu voltaj düşüklüğü sebebi ile oluşan bir sorundur. Gerilime bağlı kısa devre ortaya çıkmıştır. Bu durumda ilk önce elektrikçiden yardım almalı voltaj ölçümü yaptırmalısınız. Voltajlar düşük ise regülatör kullanmalısınız. Voltajlar normal değerde ise servisi çağırmalısınız.

F61 Ekran Kodu atmotec kombide f61 hata kodu gaz valfi hatası olarak bilinir. Gaz valfinde, elektronik kartta ya da kablo grubunda sorun var diyebiliriz.

F62 Ekran Kodu gaz valfinde oluşan aksam sebebi ile ana kartın etkilendiği ve arıza yaptığı anlamına gelen hata kodudur. Bu durumda tüketici olarak yapılacak işlem yoktur atmotec kombi servisi’ni aramalısınız.

F63 Ekran Kodu işlemci arızası sebebi ile elektronik kartta sorun olduğunu belirte hata kodudur. Kart hasar gördü ise cihazdan hiçbir şekilde verim alamazsınız ve atmotec servisi arayınız.

F64 Ekran Kodu atmotec kombinin tesisatındaki suyun hem dönüş hem de gidişini ölçerek doğru olup olmadığını kontrol eden sensörünün kısa devre yapması ya da elektronik kartta arıza olması sebebi ile kombi ekranında beliren hata kodudur. Bu durumda servis müdahalesi gerekmektedir. Atmotec servisi aramalısınız.

F65 Ekran Kodu atmotec kombide elektronik kartta gereğinden fazla ısınma meydana geldiğinde cihaz arızaya geçmekte ve bu uyarı kodu belirmektedir. Kısacası elektronik kart hasar görmüş diyebiliriz. Bu durumda vaillant teknik servis ile görüşmelisiniz.

F67 Ekran Kodu iyonizasyon geriliminin olması ve bu yüzden de voltajları etkileyerek elektronik kartın arıza göstermesini anlatan hata kodudur. Elektronik kartın arıza yapması durumunda cihaz çalışmaz. Yapılabilirse kartın tamiri yapılmalı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

F70 Ekran Kodu atmotec kombinin elektronik kartı ile ekran kartı uyuşmadığında ekranda bu uyarı kodu yer almaktadır. Kombiye müdahale edilip ekran kartı veya elektronik kart değişimi yapıldı ise ve bu işlemden sonra bu uyarı kodu ekranda belirdi ise servis ayarlarının yapılması gerekmektedir. Cihaza müdahale edilip elektronik kart ya da ekran kart değişimi yapılmadı ise yine de kombi ekranında bu uyarı kodu var ise elektronik kart arızalanmış demektir. Vaillant servisi ile görüşmelisiniz.

F72 Ekran Kodu atmotec kombinin kalorifer tesisatındaki suyun hem gidiş hem de dönüşünü ölçerek doğru olup olmadığının kontrolü yapan sensöründe arıza meydana gelmiş demektir ve parçanın değişimi gerekmektedir. Bu durumda parça değişimi için vaillant servis’ine ulaşmalısınız.

F73 Ekran Kodu atmotec kombide basınç sensörü arızalı olduğunda bu uyarı kodu belirir. Kısacası basınç sensörü arızalıdır ya da kabloları kısa devre yapmıştır. Mutlaka atmotec servis’ini arayınız.

F75 Ekran Kodu basınç sensörü meydana gelen farkı algılamıyor ise kombi ekranında bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumda basınç sensörü ya da pompa arızalı olabilir. Bunun yanı sıra sistemde hata olabilir. Vaillant atmotec servisi’ni arayınız.

F77 Ekran Kodu yoğuşma suyu pompa sorunu yaşandığında atmotec kombide f77 uyarısı bulunmaktadır. Bu durumda yoğuşma suyu pompası arızalı diyebiliriz ya da kablosunda sorun var diyebiliriz. Cihaza müdahale etmeden vaillant atmotec servisi’nin aramalısınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir